FAQs Complain Problems

कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

विद्यालयले आफ्नो ledger हेर्नको लागी https://iemis.doe.gov.np/  login गर्ने र Report menu मा click गर्ने, click गरीसकेपछि त्याँहा "Grade VIII Leger" भन्ने menu मा click गरेर ledger हेर्न सकिन्छ. 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: