बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मायादेवी गाउँँपलिकाको वार्षिक गाउँँ विकास योजना, २०७५/०७६

७५/७६ 08/24/2018 - 14:39 PDF icon मायादेवी गाउँँपलिकाको वार्षिक गाउँँ विकास योजना, २०७५/०७६

मायादेवी गाउँपलिका रुपन्देही गाउँसभामा प्रस्तुत आ.व. २०७५ / ७६ को लागि बजेट, मिति २०७५/०३/१०

७५/७६ 06/24/2018 - 17:05 PDF icon मायादेवी गाउँपलिका रुपन्देही गाउँसभामा प्रस्तुत आ.व. २०७५ / ७६ को लागि बजेट, मिति २०७५/०३/१०

मायादेवी गाउँपलिका रुपन्देही गाउँसभाबाट प्रस्तुत आ.व. २०७५ / ७६ को लागि सभाबाट पारित भएका नीति तथा कार्यक्रम, पारित मिति २०७५/०३/०९

७५/७६ 06/23/2018 - 11:17 PDF icon पारित नीति तथा कार्यक्रम.pdf

मायादेवी गाउँपलिका गाउँसभामा प्रस्तुत आ.व. २०७५ / ७६ को नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/22/2018 - 16:30 PDF icon मायादेवी गाउँपलिका गाउँसभामा प्रस्तुत आ.व. २०७५ / ७६ को नीति तथा कार्यक्रम

आय व्यय विवरण

७३/७४ 03/19/2018 - 11:23