FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र माय्द थप सम्बन्धमा सूचना

७६/७७ 04/09/2020 - 11:57 PDF icon बोलपत्र माय्द थप सम्बन्धमा सूचना

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 03/18/2020 - 11:40 PDF icon बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

Invitation for Bids "Notice No: 03/MRMUN/WORKS/2076-77"

७६/७७ 03/18/2020 - 11:37 PDF icon Invitation for Bids "Notice No: 03/MRMUN/WORKS/2076-77"

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना " सूचना नं ०२/मायादेवी/०७६/०७७ (निर्माण) "

७६/७७ 02/05/2020 - 14:28

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 01/31/2020 - 11:10 PDF icon bolpatra.pdf

"बाटो प्रदुषण तथा बातावरनीय शुल्क र बेथरी बजारमा बहाल शुल्कको ठेक्का" स्विकृत भएको सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 07/14/2019 - 13:32

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/26/2019 - 14:18 PDF icon आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्रीहरु खरिदको लागि दरभाउ पत्र स्वीकृत भएको सूचना

७६/७७ 06/03/2019 - 16:45

दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना

७५/७६ 05/26/2019 - 16:23

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 05/15/2019 - 14:30

Pages