बुधबार ०६ असार, २०७५ अन्नपुर्ण पोस्टको पेज नम्बर ०९ मा प्रकाशित आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना