FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अत्यावश्यक औषधि तथा औषधि जन्य सामानहरु खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी आह्वानको सूचना

७५/७६ 05/13/2019 - 18:15

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 05/13/2019 - 16:46

आशयको सूचना

७५/७६ 04/17/2019 - 19:41

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ०३ / ०७५ / ०७६ (बिद्युत)

७५/७६ 04/05/2019 - 10:57

आ.व. २०७५/०७६ को लागि तिनाउ नदिवाट बालुवा, ग्रावेल उत्खनन् बिक्री गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 03/28/2019 - 14:56 PDF icon आ.व. २०७५/०७६ को लागि तिनाउ नदिवाट बालुवा, ग्रावेल उत्खनन् बिक्री गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ०२ / ०७५ / ०७६ (निर्माण)

७५/७६ 03/14/2019 - 12:40

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 03/12/2019 - 10:21 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना

पुनः बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ( सू.नं. ०१/०७५/०७६ (निर्माण) )

७५/७६ 02/18/2019 - 11:46 PDF icon पुनः बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ( सू.नं. ०१/०७५/०७६ (निर्माण) )

२०|मायादेवी|राजस्व|२०७५-७६ मायादेवी २ स्थित दानव नदिको हरहरवाघाट बोलपत्र फारम

७५/७६ 01/18/2019 - 12:50 PDF icon २०|मायादेवी|राजस्व|२०७५-७६ मायादेवी २ स्थित दानव नदिको हरहरवाघाट बोलपत्र फारम

१९|मायादेवी|राजस्व|२०७५-७६ मायादेवी २ स्थित दानव नदिको महादेवाघाट बोलपत्र फारम

७५/७६ 01/18/2019 - 12:49 PDF icon १९|मायादेवी|राजस्व|२०७५-७६ मायादेवी २ स्थित दानव नदिको महादेवाघाट बोलपत्र फारम

Pages