FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वार्षिक गाउँ विकास योजना २०७७/०७८

७७/७८ 12/14/2020 - 13:02 PDF icon वार्षिक गाउँ विकास योजना २०७७/०७८

मायादेवी गाउँपलिका रुपन्देही, सातौँ गाउँसभा आ.व. २०७७/०७८ मा प्रस्तुत आ.व. २०७७/०७८ को लागि बजेट, मिति २०७७/०३/१०

७७/७८ 06/26/2020 - 11:41 PDF icon मायादेवी गाउँपलिका रुपन्देही, सातौँ गाउँसभा आ.व. २०७७/०७८ मा प्रस्तुत आ.व. २०७७/०७८ को लागि बजेट, मिति २०७७/०३/१०

मायादेवी गा.पा. सातौँ गाउँसभा आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/26/2020 - 10:24 PDF icon मायादेवी गा.पा. सातौँ गाउँसभा आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

वार्षिक गाउँ विकास योजना २०७६/०७७

७६/७७ 07/21/2019 - 14:49 PDF icon वार्षिक गाउँ विकास योजना २०७६-७७.pdf

मायादेवी गाउँपलिका गाउँसभामा प्रस्तुत आ.व. २०७६ / ७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/26/2019 - 10:22 PDF icon मायादेवी गाउँपलिका गाउँसभामा प्रस्तुत आ.व. २०७६ / ७७ को नीति तथा कार्यक्रम

मायादेवी गाउँपलिका रुपन्देही, पाचौं गाउँसभा - २०७६ मा प्रस्तुत आ.व. २०७६ / ७७ को लागि बजेट, मिति २०७५/०३/०९

७६/७७ 06/25/2019 - 12:47 PDF icon आ व २०७६-७७ बजेट.pdf

मायादेवी गाउँँपलिकाको वार्षिक गाउँँ विकास योजना, २०७५/०७६

७५/७६ 08/24/2018 - 14:39 PDF icon मायादेवी गाउँँपलिकाको वार्षिक गाउँँ विकास योजना, २०७५/०७६

मायादेवी गाउँपलिका रुपन्देही गाउँसभामा प्रस्तुत आ.व. २०७५ / ७६ को लागि बजेट, मिति २०७५/०३/१०

७५/७६ 06/24/2018 - 17:05 PDF icon मायादेवी गाउँपलिका रुपन्देही गाउँसभामा प्रस्तुत आ.व. २०७५ / ७६ को लागि बजेट, मिति २०७५/०३/१०

मायादेवी गाउँपलिका रुपन्देही गाउँसभाबाट प्रस्तुत आ.व. २०७५ / ७६ को लागि सभाबाट पारित भएका नीति तथा कार्यक्रम, पारित मिति २०७५/०३/०९

७५/७६ 06/23/2018 - 11:17 PDF icon पारित नीति तथा कार्यक्रम.pdf

मायादेवी गाउँपलिका गाउँसभामा प्रस्तुत आ.व. २०७५ / ७६ को नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/22/2018 - 16:30 PDF icon मायादेवी गाउँपलिका गाउँसभामा प्रस्तुत आ.व. २०७५ / ७६ को नीति तथा कार्यक्रम

Pages