FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आ.व.२०८०/०८१ मायादेवी गाउँपालिका, बरेवा-रुपन्देही ।

८०/८१ 08/29/2023 - 10:38 PDF icon Mayadevi Rural Municipality, Rupandehi Annual book 2080-81.pdf

मायादेवी गाउँपालिकाको गाउँ विकास योजना आ.व.२०७९/८०

७९-८० 12/13/2022 - 16:55 PDF icon Mayadevi Book 1-combined-2.pdf

मायादेवी गाउँपालिकाको गाउँ विकास योजना आ.व.२०७८/७९

७८/७९ 12/13/2022 - 16:54 PDF icon योजना किताब २०७८७९.pdf

वार्षिक गाउँ विकास योजना किताब ०७७/७८

७७/७८ 10/02/2020 - 11:12 PDF icon विर्षिक गाउँ विकास योजना किताब

वार्षिक गाउँ विकास योजना २०७७/०७८

७७/७८ 09/29/2020 - 11:29 PDF icon वार्षिक गाउँ विकास योजना २०७७/०७८

'घ' वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र

७५/७६ 08/30/2018 - 15:02

टोल विकास संस्था दर्ता तथा विधान

७५/७६ 08/19/2018 - 11:35 PDF icon टोल विकास संस्था दर्ता तथा विधान

योजना सम्झौता गर्न आउदा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

७४/७५ 03/21/2018 - 12:13

नीति तथा कार्यक्रम

७४/७५ 03/19/2018 - 12:28 PDF icon आ. व. २०७४_०७५ नीति तथा कार्यक्रम.pdf