FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरखास्त फारम - आ.व. २०७९/८० ७९-८० 08/07/2022 - 09:27 PDF icon exam form.pdf
प्रवेश पत्र - आ.व. २०७९/८० ७९-८० 08/07/2022 - 09:25 PDF icon प्रवेश पत्र.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम ७८/७९ 07/19/2021 - 15:02 PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम
कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम (का.स.मु) ७८/७९ 07/19/2021 - 14:59 PDF icon कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम (का.स.मु)
विवाह दर्ता फारम ७४/७५ 03/19/2018 - 22:21 PDF icon विवाह दर्ता फारम.pdf
सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम ७४/७५ 03/19/2018 - 22:20 PDF icon सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम.pdf
मृत्यु दर्ता फारम ७४/७५ 03/19/2018 - 22:20 PDF icon मृत्यु दर्ता फारम.pdf
बसाईसराई दर्ता फारम ७४/७५ 03/19/2018 - 22:19 PDF icon बसाईसराई दर्ता फारम.pdf
जन्म दर्ता फारम ७४/७५ 03/19/2018 - 13:44 PDF icon जन्म दर्ता फारम.pdf
दरखास्त फारम ७९-८० 02/15/2018 - 13:57 PDF icon exam form.pdf