FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बैठक नं १ २०७७-०४-०७ कार्यसुचि छलफलको विषय तथा निर्णय

७७/७८ 07/23/2020 - 14:33 PDF icon 1.3.1--5.1.1.pdf

"बैठक नं २०७६/७७/०९" मिति २०७६/१०/०६

७६/७७ 01/24/2020 - 10:51 PDF icon ७६_७७_०९

"बैठक नं २०७६/७७/०८" मिति २०७६/०९/०७

७६/७७ 01/24/2020 - 10:37 PDF icon ७६_७७_०८

बैठक नं. २०७५/७६/०५ मिति: २०७६/०७/२४

७६/७७ 12/16/2019 - 10:59 PDF icon बैठक नं. २०७५/७६/०५ मिति: २०७६/०७/२४

"बैठक नं २०७६/७७/०४" मिति २०७६/०६/१०

७६/७७ 09/29/2019 - 14:26 PDF icon ७६_७७_०४.pdf

"बैठक नं २०७६/७७/०३" मिति २०७६/०५/०६

७६/७७ 08/26/2019 - 13:01

बैठक नं "२०७६\७७\०२" ; मिति : २०७६-०४-१३

७६/७७ 07/30/2019 - 13:29 PDF icon nirnay.pdf

"बैठक नं २०७६/७७/०१" मिति २०७६/०४/०६

७६/७७ 07/23/2019 - 16:15

२१ औ गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 06/16/2019 - 14:28 PDF icon बैठक नं २०७५_७६_२१.pdf

मायादेवी गाउँँपलिकाको प्रतिबद्धता

७५/७६ 11/04/2018 - 14:24 PDF icon मायादेवी गाउँँपलिकाको प्रतिबद्धता