FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

"बैठक नं २०८०/८१-०१" मिति २०८०/०४/२१ - गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 08/11/2023 - 13:51 PDF icon IMG_0001.pdf

"बैठक नं २०७९/८०/२७" मिति २०८०/०२/०६ - गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 05/23/2023 - 11:51 PDF icon karyapalika 2080-02-06_0001.pdf

"बैठक नं २०७९/८०/२६" मिति २०८०/०१/१४ - गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 05/10/2023 - 15:57 PDF icon mayadevi karyapalika 2080-01-14.pdf

"बैठक नं २०७९/८०/२५" मिति २०७९/१२/२६ - गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 04/12/2023 - 16:05 PDF icon mayadevi karyapalika 2079-12-26.pdf

"बैठक नं २०७९/८०/०२४" मिति २०७९/१२/२४ - गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 04/10/2023 - 10:23 PDF icon mayadevi karyapalika 2079-12-20.pdf

"बैठक नं २०७९/८०/०२१" मिति २०७९/११/०२ - गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 02/14/2023 - 18:59 PDF icon mayadevi karyapalika 2079-11-02.pdf

बैठक नं १ २०७७-०४-०७ कार्यसुचि छलफलको विषय तथा निर्णय

७७/७८ 07/23/2020 - 14:33 PDF icon 1.3.1--5.1.1.pdf

"बैठक नं २०७६/७७/०९" मिति २०७६/१०/०६

७६/७७ 01/24/2020 - 10:51 PDF icon ७६_७७_०९

"बैठक नं २०७६/७७/०८" मिति २०७६/०९/०७

७६/७७ 01/24/2020 - 10:37 PDF icon ७६_७७_०८

बैठक नं. २०७५/७६/०५ मिति: २०७६/०७/२४

७६/७७ 12/16/2019 - 10:59 PDF icon बैठक नं. २०७५/७६/०५ मिति: २०७६/०७/२४

Pages