FAQs Complain Problems

समाचार

ग्यालरी

मायादेवी गा.पा. सातौँ गाउँसभा आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम तथा अनुमानित बजेट ५२,४३,१५,७४० (बाउन्नकरोड त्रीचालिस लाख पन्द्र हजार सात सय चालिस मात्र) पारित गरिएको छ

मिति: 06/26/2020 - 10:37
, , ,

"दिगो विकासको लक्ष्य, अपाङ्गता मैत्री भविष्य"
२८औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस तथा सहयोगी सामाग्री वितरण कार्यक्रममा मायादेवी गा. पा. रुपन्देहीले नयाँ जीवनको लागी हातेमालो बुटवलको सहयोगमा ३ जना भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिलाई व्हील चेयर, ट्राइ साइकल वितरण

मिति: 12/03/2019 - 14:24
, , , , , ,

मिति २०७६/०३/०६ गतेका दिन मायादेवी गाउँपालिका रुपन्देहीको पाचौं गाउँसभा - २०७६, १२ बजे गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री तारा देवि यादवको अध्यक्ष्यतामा प्रगतिशील आमा समुहको भवन बेथरीमा प्रारम्भ भएको थियो |

आज सभामा यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री ध्रुवनारायण चौधरी ज्युले आ.व. २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको थियो | 

मिति: 06/21/2019 - 14:54
, , , ,

Pages

मायादेवी गाउँपालिका वार्डहरुको राजस्व विवरण २०७७/७८ पौस मसान्त सम्म
वडा नं १
३७२,०७२.००/-
वडा नं २
४८४,४८५.००/-
वडा नं ३
८३५,८८८.००/-
वडा नं ४
३३७,४६८.००/-
वडा नं ५
४६८,५५५.००/-
वडा नं ६
६१६,३९६.००/-
वडा नं ७
३७३,९४८.००/-
वडा नं ८
१,०८५,५७९.००/-