FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरबन्दी मिलान तथा जिम्मेवारी हेरफेर सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 05/24/2024 - 11:46 PDF icon दरबन्दी मिलान कार्यबिधि राजपत्र.pdf
निजी जग्गाको माटो उत्खनन् तथा ओसारपसार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/02/2023 - 16:12 PDF icon निजी जग्गाको माटो उत्खनन् कार्यविधि.pdf
आर्थिक ऐन-०७९-८० ७९-८० 06/23/2022 - 13:40 PDF icon आर्थिक ऐन -२०७९-८०.pdf
शिक्षण सहोयोग केन्द्र संचालन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 01/24/2022 - 12:31 PDF icon MRMR03042024.pdf
मायादेवी गाउँपालिका आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 12/24/2020 - 13:33 PDF icon मायादेवी गाउँपालिका आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
मायादेवी गाउँपालिकाको स्थानीय विकास कोष(संचालन कार्यविधि) ऐन २०७५ ७६/७७ 03/25/2019 - 11:29 PDF icon मायादेवी गाउँपालिकाको स्थानीय विकास कोष ऐन २०७५.pdf
अन्तर स्थानीय तह वारुणयन्त्र संचालन ऐन - २०७५ ७४/७५ 01/14/2019 - 10:36 PDF icon अन्तर स्थानीय तह वारुणयन्त्र संचालन ऐन - २०७४
मायादेवी गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 12/10/2018 - 12:15 PDF icon मायादेवी गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५

Pages