FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन-०७९-८० ७९-८० 02/25/2023 - 13:40 PDF icon आर्थिक ऐन -२०७९-८०.pdf
अन्तर स्थानीय तह वारुणयन्त्र संचालन ऐन - २०७४ ७४/७५ 09/06/2021 - 10:36 PDF icon अन्तर स्थानीय तह वारुणयन्त्र संचालन ऐन - २०७४
मायादेवी गाउँपालिको सहकारी ऐन - २०७४ ७४/७५ 09/06/2021 - 10:35 PDF icon मायादेवी गाउँपालिको सहकारी ऐन - २०७४
गाउँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७६/७७ 12/02/2019 - 12:18 PDF icon गाउँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५
मायादेवी गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 12/02/2019 - 12:15 PDF icon मायादेवी गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५
मायादेवी गाउँपालिकाको कर्मचारीको अतिरिक्त समय र फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 12/02/2019 - 12:12 PDF icon मायादेवी गाउँपालिकाको कर्मचारीको अतिरिक्त समय र फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
मायादेवी गाउँपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ को लागि उपभोक्ता समिति सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७५ ७६/७७ 12/02/2019 - 12:06 PDF icon उपभोक्ता समिति सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७५.pdf
मायादेवी गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 12/02/2019 - 11:57 PDF icon मायादेवी गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७५
मायादेवी गाउँपालिकाको स्थानीय विकास कोष(संचालन कार्यविधि) ऐन २०७५ ७६/७७ 12/02/2019 - 11:29 PDF icon मायादेवी गाउँपालिकाको स्थानीय विकास कोष ऐन २०७५.pdf
मायादेवी गाउँपालिकाको पुर्वाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७४ ७६/७७ 12/02/2019 - 11:26 PDF icon मायादेवी गाउँपालिकाको पुर्वाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७४

Pages