FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
निजी जग्गाको माटो उत्खनन् तथा ओसारपसार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/06/2023 - 16:12 PDF icon निजी जग्गाको माटो उत्खनन् कार्यविधि.pdf
आर्थिक ऐन-०७९-८० ७९-८० 02/25/2023 - 13:40 PDF icon आर्थिक ऐन -२०७९-८०.pdf
अन्तर स्थानीय तह वारुणयन्त्र संचालन ऐन - २०७४ ७४/७५ 09/06/2021 - 10:36 PDF icon अन्तर स्थानीय तह वारुणयन्त्र संचालन ऐन - २०७४
मायादेवी गाउँपालिको सहकारी ऐन - २०७४ ७४/७५ 09/06/2021 - 10:35 PDF icon मायादेवी गाउँपालिको सहकारी ऐन - २०७४
"मायादेवी गाउँपालिका आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७ " ७७/७८ 09/05/2020 - 13:33 PDF icon मायादेवी गाउँपालिका आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
गाउँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७६/७७ 12/02/2019 - 12:18 PDF icon गाउँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५
मायादेवी गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 12/02/2019 - 12:15 PDF icon मायादेवी गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५
मायादेवी गाउँपालिकाको कर्मचारीको अतिरिक्त समय र फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 12/02/2019 - 12:12 PDF icon मायादेवी गाउँपालिकाको कर्मचारीको अतिरिक्त समय र फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

Pages