FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्विकृती गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना - मायादेवी गाउँपालिका, बरेवा-रुपन्देही ।

८०/८१ 01/10/2024 - 12:20

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धी सूचना- मायादेवी गाउँपालिका, बरेवा-रुपन्देही ।

८०/८१ 12/10/2023 - 11:20

INVITATION FOR BIDS / INVITATION BID NO:-05/MRMMRUN/G/NCB/2080-81 (Date Of First Publication: 24th Nov, 2023)

८०/८१ 11/26/2023 - 11:16

फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

८०/८१ 08/24/2023 - 15:05

मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देहीको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोवस्त) सम्बन्धी १५ दिने शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हवान सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 08/24/2023 - 15:02

निर्देशन सम्बन्धमा - मायादेवी गाउँपालिका, बरेवा-रुपन्देही ।

८०/८१ 08/02/2023 - 15:30 PDF icon IMG_0001.pdf

दरभाउ पत्र स्विकृत भएको सूचना - मायादेवी गाउँपालिका, बरेवा-रुपन्देही ।

७९-८० 05/22/2023 - 15:34 PDF icon tendor 2_0001.pdf

दरभाउपत्र अस्विकृत गरि रद्द गरिएको सूचना - मायादेवी गाउँपालिका, बरेवा-रुपन्देही ।

७९-८० 05/22/2023 - 15:31 PDF icon tendor 1_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना (07/MRMUN/Medicine/2079-80) - मायादेवी गाउँपालिका, बरेवा-रुपन्देही ।

७९-८० 05/21/2023 - 10:39 PDF icon hlth _0001.pdf

INVITATION FOR QUOTATIONS FOR THE 01/MRMUN/WORKS/SQ/2079-80(Date of first publications:-2080/01/21 (04-May-2023)) - Mayadevi Rural Municipality, Barewa, Rupandehi.

७९-८० 05/04/2023 - 13:54 PDF icon tendor notice_0001.pdf

Pages