FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

३५ दिने शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना तथा अन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धि १५ दिने शीलबन्दि दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

७७/७८ 07/07/2021 - 15:02

शीलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

७७/७८ 06/03/2021 - 15:50 PDF icon suchana-2-20.pdf

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 04/28/2021 - 14:32

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 04/22/2021 - 16:17

"ठेक्का नं. १०/मायादेवी /२०७७-७८" बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 03/22/2021 - 15:39

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 03/21/2021 - 15:37 PDF icon aasaye patra.pdf

ठेक्का नं. MRMUN/WORK/17/2077-78, MRMUN/WORK/18/2077-78 तथा MRMUN/WORK/19/2077-78 बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 03/01/2021 - 12:33

आ.व. २०७७/०७८ को लागि दानव र तिनाउ नदीका विभिन्न घाटबाट बालुवा ग्राभेल उत्खनन गरी बिक्रि गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

७७/७८ 02/26/2021 - 15:32 PDF icon सुचना लेटर प्याड.pdf

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना मिति २०७७-११-१०

७७/७८ 02/23/2021 - 16:30

बोलपत्र/दरभाव आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना " सूचना नं ०३/०७७/०७८ (निर्माण) "

७७/७८ 01/19/2021 - 14:01

Pages