FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का नं. MRMUN/WORK/17/2077-78, MRMUN/WORK/18/2077-78 तथा MRMUN/WORK/19/2077-78 बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 03/01/2021 - 12:33

आ.व. २०७७/०७८ को लागि दानव र तिनाउ नदीका विभिन्न घाटबाट बालुवा ग्राभेल उत्खनन गरी बिक्रि गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

७७/७८ 02/26/2021 - 15:32 PDF icon सुचना लेटर प्याड.pdf

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना मिति २०७७-११-१०

७७/७८ 02/23/2021 - 16:30

बोलपत्र/दरभाव आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना " सूचना नं ०३/०७७/०७८ (निर्माण) "

७७/७८ 01/19/2021 - 14:01

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना

७७/७८ 12/27/2020 - 10:33

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/01/2020 - 11:48

मायादेवी गाउँपालिका रूपन्देहीको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्वन्धी ७(सात) दिने सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्ववान सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 09/14/2020 - 19:58

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्वन्धी १५ पन्द्र दिने शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्ववान सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 07/26/2020 - 14:01

Invitation for sealed quotation for the procurement of Sanitary Pad

७६/७७ 06/09/2020 - 15:32

बोलपत्र माय्द थप सम्बन्धमा सूचना

७६/७७ 04/09/2020 - 11:57 PDF icon बोलपत्र माय्द थप सम्बन्धमा सूचना

Pages

मायादेवी गाउँपालिका वार्डहरुको राजस्व विवरण २०७७/७८ पौस मसान्त सम्म
वडा नं १
३७२,०७२.००/-
वडा नं २
४८४,४८५.००/-
वडा नं ३
८३५,८८८.००/-
वडा नं ४
३३७,४६८.००/-
वडा नं ५
४६८,५५५.००/-
वडा नं ६
६१६,३९६.००/-
वडा नं ७
३७३,९४८.००/-
वडा नं ८
१,०८५,५७९.००/-