FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

"बैठक नं २०८०/८१-०१" मिति २०८०/०४/२१ - गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 08/11/2023 - 13:51 PDF icon IMG_0001.pdf

"बैठक नं २०७९/८०/२७" मिति २०८०/०२/०६ - गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 05/23/2023 - 11:51 PDF icon karyapalika 2080-02-06_0001.pdf

"बैठक नं २०७९/८०/२६" मिति २०८०/०१/१४ - गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 05/10/2023 - 15:57 PDF icon mayadevi karyapalika 2080-01-14.pdf

"बैठक नं २०७९/८०/२५" मिति २०७९/१२/२६ - गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 04/12/2023 - 16:05 PDF icon mayadevi karyapalika 2079-12-26.pdf

"बैठक नं २०७९/८०/०२४" मिति २०७९/१२/२४ - गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 04/10/2023 - 10:23 PDF icon mayadevi karyapalika 2079-12-20.pdf

"बैठक नं २०७९/८०/०२१" मिति २०७९/११/०२ - गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 02/14/2023 - 18:59 PDF icon mayadevi karyapalika 2079-11-02.pdf

"बैठक नं २०७६/७७/०९" मिति २०७६/१०/०६

७६/७७ 01/24/2020 - 10:51 PDF icon ७६_७७_०९

"बैठक नं २०७६/७७/०८" मिति २०७६/०९/०७

७६/७७ 01/24/2020 - 10:37 PDF icon ७६_७७_०८

"बैठक नं २०७६/७७/०४" मिति २०७६/०६/१०

७६/७७ 09/29/2019 - 14:26 PDF icon ७६_७७_०४.pdf

"बैठक नं २०७६/७७/०३" मिति २०७६/०५/०६

७६/७७ 08/26/2019 - 13:01

Pages