FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं
chairman of Mayadevi RM

ध्रुवनारायण चौधरी

अध्यक्ष

chairmanofmayadeviruralmun@gmail.com 9847054757

तारा देवी यादव

उपाध्यक्ष

९८५७०१७७५७

कोइली चमार

वडा सदस्य - १

९८१४४५०३००

कमला हरिजन

वडा सदस्य - ५

९८०४४७१०९५

अवतार अहिर

वडा सदस्य - १

९८२६४८१२२५

हरिराम मल्लाह

वडा सदस्य - ६

९८०४४९८१७०

मोहम्मद रज्जाक फकिर

वडा सदस्य - २

९८१७५३८५६६

कोदई लोनिया

वडा सदस्य - ६

९८००७८५७९७

मोहम्मद रफिक खाँन

वडाध्यक्ष वार्ड - ३, कम्हरिया

९८२४४२९००

सुदामा लोध

वडा सदस्य - २

९८१७५०६५९३

सुभावती देवी धोवी

वडा सदस्य - ६

९८०७४४१६३४

धनपाल मल्लाह

वडाध्यक्ष वार्ड - ४, गुंडी

९८०७५५३२९६

आरती धोवी

वडा सदस्य - २

९८०४४०३३३९

बनारसी बरई

वडा सदस्य - ७

९८०६९३०४४४

राम चन्द्र यादव

वडाध्यक्ष वार्ड - ५, गोनोहा

९८०४४४३६०६

ईलाइचा पासी

वडा सदस्य - २

९८२५४५०८८८

मंगल प्रसाद अहिर

वडा सदस्य - ७

९८१४४९५२२०

राजेन्द्र यादव

वडाध्यक्ष वार्ड - ६, पिपरहवा

९८५७०२४७२०

उमाशंकर चौधरी

वडा सदस्य - ३

९८१२९२६५३१

रिना हरिजन

वडा सदस्य - ७

९८१२९३४९५७

राम शंकर यादव

वडाध्यक्ष वार्ड - ७, हाटि वनगाई

९८५७०२२५८३

शान्ती देवी चमार

वडा सदस्य - ३

९८१४४६२०८८

राधादेवी भर

वडा सदस्य - ७

९८१७४२७५७२

चोक बहादुर थापा

वडाध्यक्ष वार्ड - ८, बसडील्वा

९८४७०५०९४२

रामकरण भुज

वडा सदस्य - ३

९८०७४४०४८७

राधा देवी थरुनी

वडा सदस्य - ७

९८११५९१७९७

रिना चौधरी

कार्यपालिका सदस्य

९८०२६३९७१३

ढुन्मुन यादव

वडा सदस्य - ४

९८१६४७७६२८

नाथु थारु

वडा सदस्य - ८

९८१२९२७४८९

अशोक कुमार लोध

कार्यपालिका सदस्य

९८१५४८१३४६

जिरामती धोवी

वडा सदस्य - ४

९८१७४६००४०

कृष्ण बहादुर कुँवर

वडा सदस्य - ८

९८४७०३८४३१

विक्रम सुनार

कार्यपालिका सदस्य

९८४७०३२८४४

कोईली लोधीन

वडा सदस्य - ४

९८१४४७५४६७

जसोदा देवी कोहाइन

कार्यपालिका सदस्य

९८००७०४७०७

छोटेलाल केवट

वडा सदस्य - ४

९८०६९००६०१

सिता देवी बि.क.

कार्यपालिका सदस्य

९८०८२११६५५

छट्टू चाई

वडा सदस्य - ५

९८६७२२५७१२

सकुन्तला अग्रहरी बनिया

कार्यपालिका सदस्य

९८११५६११५९

व्यासमुनी चौधरी

वडा सदस्य - ५

९८०११८४७४५

पल्टु लोध

वडाध्यक्ष वार्ड - १, धमौली

९८००७५१९३८

राम नारायण थारु

वडाध्यक्ष वार्ड - २, तिलौरी

९८१७४७३०४७

विन्दराम यादव

वडा सदस्य - १

९८०७५७४९८३

जियनी अहिरिन

वडा सदस्य - ५

९८२१५०९०३६