FAQs Complain Problems

समाचार

मायादेवी गाउँपालिका रूपन्देहीको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्वन्धी 15 दिने सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्ववान सम्वन्धी सूचना

 मायादेवी गा पा अन्तर्गतका विविध सडक नाकाहरूको ठेक्का सूचना
 बेथरी बजारको ठेक्का सूचना

आर्थिक वर्ष: