FAQs Complain Problems

विवाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
५०
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नागरिकताको फोटोकपी १  प्रति
  • जन्म दर्ताको फोटोकपी
  • आमा बुवाको नागरिकता को फोटोकपी
  • भारतीय महिला भएमा त्यहाँको नागरिकता त्याग पत्रको फोटोकपी
  • जन्ममिति खुलेको फोटो प्रमाणित पत्र
  • आधार कार्ड