FAQs Complain Problems

मायादेवी गाउँपालिकाको दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा कार्यशाला गोष्ठीका केही तस्बिरहरुः आयोजकः- मायादेवी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, बरेवा-रुपन्देही । सहयोगी संस्थाः- आभाष एग्रो कन्सल्टेन्सी प्रा.लि., नयाँ बानेश्वर, क