FAQs Complain Problems

समाचार

मायादेवी गा. पा. रुपन्देही पशु सेवा शाखाको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाँझोपना भएका गाई भैंसीहरुलाई औषधी वितरण तथा किसनहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम, मिति २०७६/०६/०८ देखि २०७६/०६/१२ सम्म वडा नं १ , २, ५ र ८ वडाहरुमा अध्यक्ष, उपा अध्यक्ष , प्रमुख प्रशासकिय अध