FAQs Complain Problems

समाचार

भुमि सम्बन्धि समस्या आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारी बिच हुने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर र अभिमुखीकरण कार्यक्रम

मायादेवी गाउँपालिका वार्डहरुको राजस्व विवरण २०७७/७८ पौस मसान्त सम्म
वडा नं १
३७२,०७२.००/-
वडा नं २
४८४,४८५.००/-
वडा नं ३
८३५,८८८.००/-
वडा नं ४
३३७,४६८.००/-
वडा नं ५
४६८,५५५.००/-
वडा नं ६
६१६,३९६.००/-
वडा नं ७
३७३,९४८.००/-
वडा नं ८
१,०८५,५७९.००/-