FAQs Complain Problems

मायादेवी गाउँपालिका, बरेवा-रुपन्देही अन्तर्गत सहकारी शाखाद्वारा मितिः२०८०/०२/१० देखी मितिः२०८०/०२/११ सम्म आयोजना भएको सहकारी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा साधरण सभा सञ्चालन सम्बन्धी तालिमका केही तस्बिरहरु