FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

विद्यालयले आफ्नो ledger हेर्नको लागी https://iemis.doe.gov.np/  login गर्ने र Report menu मा click गर्ने, click गरीसकेपछि त्याँहा "Grade VIII Leger" भन्ने menu मा click गरेर ledger हेर्न सकिन्छ. 

दस्तावेज: 

Pages