FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७५/०७६ को लागि तिनाउ नदिवाट बालुवा, ग्रावेल उत्खनन् बिक्री गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 03/28/2019 - 14:56 PDF icon आ.व. २०७५/०७६ को लागि तिनाउ नदिवाट बालुवा, ग्रावेल उत्खनन् बिक्री गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ०२ / ०७५ / ०७६ (निर्माण)

७५/७६ 03/14/2019 - 12:40

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 03/12/2019 - 10:21 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना

पुनः बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ( सू.नं. ०१/०७५/०७६ (निर्माण) )

७५/७६ 02/18/2019 - 11:46 PDF icon पुनः बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ( सू.नं. ०१/०७५/०७६ (निर्माण) )

२०|मायादेवी|राजस्व|२०७५-७६ मायादेवी २ स्थित दानव नदिको हरहरवाघाट बोलपत्र फारम

७५/७६ 01/18/2019 - 12:50 PDF icon २०|मायादेवी|राजस्व|२०७५-७६ मायादेवी २ स्थित दानव नदिको हरहरवाघाट बोलपत्र फारम

१९|मायादेवी|राजस्व|२०७५-७६ मायादेवी २ स्थित दानव नदिको महादेवाघाट बोलपत्र फारम

७५/७६ 01/18/2019 - 12:49 PDF icon १९|मायादेवी|राजस्व|२०७५-७६ मायादेवी २ स्थित दानव नदिको महादेवाघाट बोलपत्र फारम

१८|मायादेवी|राजस्व|२०७५-७६ मायादेवी ३ स्थित दानव नदिको निबिहवाघाट (ख) बोलपत्र फारम

७५/७६ 01/18/2019 - 12:47 PDF icon १८|मायादेवी|राजस्व|२०७५-७६ मायादेवी ३ स्थित दानव नदिको निबिहवाघाट (ख) बोलपत्र फारम

१७|मायादेवी|राजस्व|२०७५-७६ मायादेवी ३ स्थित दानव नदिको निबिहवाघाट (क) बोलपत्र फारम

७५/७६ 01/18/2019 - 12:43 PDF icon १७|मायादेवी|राजस्व|२०७५-७६ मायादेवी ३ स्थित दानव नदिको निबिहवाघाट (क) बोलपत्र फारम

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ०१ / ०७५ / ०७६ (निर्माण)

७५/७६ 01/14/2019 - 12:35 PDF icon बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ०१ / ०७५ / ०७६ (निर्माण)

२०७५/०७६ को ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल उत्खनन् गरी बिक्री गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 01/13/2019 - 14:09 PDF icon २०७५/०७६ को ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल उत्खनन् गरी बिक्री गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

Pages