FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/26/2019 - 14:18 PDF icon आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्रीहरु खरिदको लागि दरभाउ पत्र स्वीकृत भएको सूचना

७६/७७ 06/03/2019 - 16:45

दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना

७५/७६ 05/26/2019 - 16:23

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 05/15/2019 - 14:30

अत्यावश्यक औषधि तथा औषधि जन्य सामानहरु खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी आह्वानको सूचना

७५/७६ 05/13/2019 - 18:15

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 05/13/2019 - 16:46

आशयको सूचना

७५/७६ 04/17/2019 - 19:41

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ०३ / ०७५ / ०७६ (बिद्युत)

७५/७६ 04/05/2019 - 10:57

आ.व. २०७५/०७६ को लागि तिनाउ नदिवाट बालुवा, ग्रावेल उत्खनन् बिक्री गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 03/28/2019 - 14:56 PDF icon आ.व. २०७५/०७६ को लागि तिनाउ नदिवाट बालुवा, ग्रावेल उत्खनन् बिक्री गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ०२ / ०७५ / ०७६ (निर्माण)

७५/७६ 03/14/2019 - 12:40

Pages