FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र/दरभाव आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना " सूचना नं ०३/०७७/०७८ (निर्माण) "

७७/७८ 01/19/2021 - 14:01

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना

७७/७८ 12/27/2020 - 10:33

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/01/2020 - 11:48

मायादेवी गाउँपालिका रूपन्देहीको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्वन्धी ७(सात) दिने सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्ववान सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 09/14/2020 - 19:58

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्वन्धी १५ पन्द्र दिने शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्ववान सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 07/26/2020 - 14:01

Invitation for sealed quotation for the procurement of Sanitary Pad

७६/७७ 06/09/2020 - 15:32

बोलपत्र माय्द थप सम्बन्धमा सूचना

७६/७७ 04/09/2020 - 11:57 PDF icon बोलपत्र माय्द थप सम्बन्धमा सूचना

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 03/18/2020 - 11:40 PDF icon बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

Invitation for Bids "Notice No: 03/MRMUN/WORKS/2076-77"

७६/७७ 03/18/2020 - 11:37 PDF icon Invitation for Bids "Notice No: 03/MRMUN/WORKS/2076-77"

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना " सूचना नं ०२/मायादेवी/०७६/०७७ (निर्माण) "

७६/७७ 02/05/2020 - 14:28

Pages