FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का नं. "मायादेवी/०८/२०७८-७९" दरभाउ पत्र स्वीकृत भएको सुचना

७८/७९ 04/19/2022 - 11:39

आ.व.२०७८/७९को लागि दानव र तिनाउ नदीका विभिन्न घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गर्ने गरी बिक्री गर्ने कार्यको बोल पत्र आव्हानसम्बन्धी सूचना(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः-२०७७चैत्र१० गते)

७८/७९ 03/27/2022 - 13:45

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना

७८/७९ 03/24/2022 - 14:21

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ०३/०७८/०७९ (निर्माण)

७८/७९ 03/02/2022 - 12:57

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना

७८/७९ 01/14/2022 - 12:48

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना सुचना नं. 02/MRMUN/WORKS/2078-79

७८/७९ 01/06/2022 - 15:25

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना

७८/७९ 12/08/2021 - 14:10

"ठेक्का नं. MRMUN/WORK/26/2077-78, MRMUN/WORK/27/2077-78 "बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना

७८/७९ 11/12/2021 - 11:26

३५ दिने शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना तथा अन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धि १५ दिने शीलबन्दि दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

७७/७८ 07/07/2021 - 15:02

शीलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

७७/७८ 06/03/2021 - 15:50 PDF icon suchana-2-20.pdf

Pages