FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मायादेवी गाउँपालिकाको कर्मचारीको अतिरिक्त समय र फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 12/02/2019 - 12:12 PDF icon मायादेवी गाउँपालिकाको कर्मचारीको अतिरिक्त समय र फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
मायादेवी गाउँपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ को लागि उपभोक्ता समिति सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७५ ७६/७७ 12/02/2019 - 12:06 PDF icon उपभोक्ता समिति सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७५.pdf
मायादेवी गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 12/02/2019 - 11:57 PDF icon मायादेवी गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७५
मायादेवी गाउँपालिकाको स्थानीय विकास कोष(संचालन कार्यविधि) ऐन २०७५ ७६/७७ 12/02/2019 - 11:29 PDF icon मायादेवी गाउँपालिकाको स्थानीय विकास कोष ऐन २०७५.pdf
मायादेवी गाउँपालिकाको पुर्वाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७४ ७६/७७ 12/02/2019 - 11:26 PDF icon मायादेवी गाउँपालिकाको पुर्वाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७४
मायादेवी गाउँपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७४ ७६/७७ 12/02/2019 - 11:24 PDF icon मायादेवी गाउँपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि ऐन २०७४
स्थानिय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन २०७४ ७६/७७ 12/02/2019 - 11:22 PDF icon स्थानिय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन २०७४
मायादेवी गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७४ ७६/७७ 12/02/2019 - 11:20 PDF icon मायादेवी गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७४

Pages