FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

तिलौरी गाउँको पूर्व रहेको पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउ पत्र - मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देही ।

८०/८१ 06/25/2024 - 10:03 PDF icon 20 no tilauri gauko purbama raheko pokhari tekka.pdf

जिग्‍निहवा ताल ठेक्का सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउ पत्र - मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देही ।

८०/८१ 06/25/2024 - 10:03 PDF icon 13 no jigrihawa taal tekka.pdf

सुण्डी पोखरी सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउ पत्र - मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देही ।

८०/८१ 06/25/2024 - 10:03 PDF icon 14 no sundi pokhari.pdf

सेमरी पोखरी सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउ पत्र - मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देही ।

८०/८१ 06/25/2024 - 10:03 PDF icon 15 no semari pokhari tekka.pdf

अगलगौवा पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउ पत्र - मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देही ।

८०/८१ 06/25/2024 - 10:03 PDF icon 19 no agalgauwa pokhari tekka.pdf

मतकोलवा पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउ पत्र - मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देही ।

८०/८१ 06/25/2024 - 10:02 PDF icon 16 no matkolwa pokhaari thekka.pdf

तिलौरी गाउँको बिचमा रहेको पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउ पत्र - मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देही ।

८०/८१ 06/25/2024 - 10:02 PDF icon 18 no tilauri gauko bichma raheko pohari tekka.pdf

हरसिउरी गाउँ दक्षिण खेतमा रहेको पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउ पत्र - मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देही ।

८०/८१ 06/25/2024 - 10:01 PDF icon 17 no hariseuri gau dakshin khetma raheko pokhari tekka.pdf

मितिः२०८१/०३/११ गते ई. हिमालय टाइम्समा आ.व.२०८१/०२ को लागि आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रकाशित १५ (पन्ध्र) दिने सूचना - मायादेवी गाउँपालिका, बरेवा-रुपन्देही ।

८०/८१ 06/25/2024 - 10:00 PDF icon सूचना.pdf

आ.व.२०८१/०२ को लागि आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रकाशित १५ (पन्ध्र) दिने सूचना - मायादेवी गाउँपालिका, बरेवा-रुपन्देही ।

८०/८१ 06/25/2024 - 09:50 PDF icon सूचना_2.pdf

Pages